top of page

Current Projects and Mandates

Mandater og prosjekter:

Felles for de fleste av eierne og leietagerne i prosjektene som beskrives nedenfor er at de ikke ønsker bred, «offentlig» markedsføring av eiendommer for salg eller for leietagernes del; opplysninger om planlagte nye etableringer og /eller lokasjoner. 
Investorer eller eiere av tomter eller eiendommer som finner elementer som synes interessante i de helt overordnede beskrivelsene nedenfor, kan ta kontakt per telefon +47 907 40 000 eller e-post; hj@pcpr.no for nærmere opplysninger (henvendelser som ikke identifiserer person og/eller selskap vil ikke bli besvart).

 

Siste:

Solid klient, eiendomsinvestor og -utvikler (ikke driver av hotell), med betydelig eiendomsportefølje ønsker å erverve veldrevet hotell i middels stor eller større by i østølands- / vestlandsområdet.
 

Salgskandidater:

  • Stor eiendom grensende, og med god eksponering til E6 i Norge sørøst vurderes solgt. Solid leietager. Netto leie pr. år ca. NOK 3,3 mill. ekskl. MVA.

 

  • Eiendom grensende, og med god eksponering til E6 i Norge sørøst vurderes solgt. Leieperiode 12 år fast. Netto leie pr. år ca. NOK 4,5 mill. 

  • Eiendom grensende, og med god eksponering til E6 i Norge sørøst vurderes solgt. Leieperiode 25 år fast. Netto leie pr. år ca. 3,2 mill. ekskl. MVA. «Barehouse» leieavtale.

 

  • Meget godt beliggende, ny kontoreiendom i østfoldby (Viken). Leieperiode 10 år, med opsjon til noe tidligere terminering mot erstatning i form av betydelig engangsbeløp. Leie pr. år år NOK 7,0 mill. ekskl. MVA. Solid leietager.

  • Padle tennis anlegg under oppføring i Sør-Norge nær Kristiansand. 15 års leieavtale. Garanti fra morselskap.

 

  • Logistikkanlegg på attraktivt næringsområde i Sandnes kommune. Tomt ca. 3 500 kvm, lagerbygning ca. 1 000 kvm. Meget solid leietager. SOLGT

 

  • Større énbruker handelseiendom i Ålesund kommune. Sentral beliggenhet nær aktivt næringsområde. Langsiktig leieavtale med solid leietager.  

 

  • Meget veldrevet og godt etablert handelseiendom (kjøpesenter) i Randaberg sentrum. God, stabil leietagermasse, bl.a. Statens vinmonopol. Driftsansvarlig kan fortsette. 

 

Ønske om kjøp / evt. samarbeide om prosjekt:

  • Tomt 6 000 til 8 000 kvm. i området syd for Sandvika langs eller ikke for langt fra E 16. Bygging av anlegg eller evt. ombygging av eksisterende anlegg til kombinert lager og verksted med minimum 6 meter innvendig fri takhøyde. Fotavtrykk bygning, ca. 2 000 kvm. 25 års fast leieperiode til solid leietager kan påregnes.

  • Tomt i Bodø, maksimalt vel 10 minutters kjøretid fra Bodø sentrum søkes for oppføring av (evt. ombygging til) tungbilverksted. 20 års barehouse leieavtale med førsteklasses leietager. Minimum størrelse tomt, ca. 6 500 kvm. Fotavtrykk bygning ca. 2 000 kvm. Minimum innvendig fri takhøyde, 6 meter.

5.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
11.jpg
10.jpg
bottom of page