top of page

Ganddal Eiendom AS

Logistikkeiendommen ved Ganddal Godsterminal

Logistikkeiendommen ved Ganddal Godsterminal – like ved siden av jernbanelinjen – er et datterselskap Stavanger Realinvest AS og ble kjøpt i 2012. Eiendommen er fullt utleid til  kredittverdige leietagere. Bygningen ble oppført i 2010 og inneholder 622 kvm. kontor, 6 033 kvm. lager og 2 174 kvm. fryselager.  Tomten er på ca. 13 000 kvm.

bottom of page