top of page

Espeland Næring AS

Vedlikeholdsanlegg for tunge kjøretøy. Espehaugen 29 ved Flesland flyplass, Bergen.

Vedlikeholdsanlegg for tunge kjøretøy, bygget i 2014 på Espehaugen 29 ved Flesland flyplass, Bergen. Gikk i 2015 inn på 20 års barehouse leieavtale til statlig eid selskap.

Se artikkel i “Byggeindustrien: http://www.bygg.no/article/1210252

bottom of page