Ingen ute for øyeblikket. 

(Markedsføring og tegning i syndikater vil i aktuelle tilfeller skje gjennom selskaper med adevkvat konsesjon.)