top of page

Slettestrandvn. 19

Ca. 23 500 kvm stor eiendom, Slettstrandveien 19 på Forusstranden, Stavanger

Slettestrandveien 19 AS ble på initiativ av Pointer Corporate etablert som en “club deal” i 2014, for erverv av den ca. 23 500 kvm store eiendommen Slettstrandveien 19 på Forusstranden.


Et betydelig, velrenommert boligutviklingsselskap arbeider med omregulering ev eiendommen fra industri- til boligformål. Eiendommen er leid ut på en 15 års barehouse leieavtale til Lemminkäinen Norge AS. Den finske, børsnoterte konsernspissen har avgitt garanti for hele leieperioden, i tillegg til garanti for mulig forurensning i grunnen.  Leieavtalen kan termineres ved oppnådd omregulering av eiendommen til boligformål.

bottom of page