Byggmakker Stor.jpg

Datterselskap 1: BZ Utvikling AS. Eiendom ved E18, Holmesterand. Utleie til Byggmakker Zeiner,

Europris Stor.jpg

Datterselskap 2: Realakkvisisjon I AS. Eiendom ved E18, Holmestrand. Uteleie til Europris.

                                            Tilrettelagt av:

                                       POINTER_RGB_LITEN_300_mork.jpg