Verven forside-2.jpg

76 leiligheter i Verven 2, Stavanger.  Indre Selskap Verven 2.

Totalinvestering NOK 143 434 000. Eiendomsutvikler: OTIUM AS.