SVERDRUP PLATAA - INVITASJON 1.jpg

55 leiligheter. Bjergsted i Stavanger. Indre selskap Sverdrup Plataa.

Totalinvestering 93 443 000. Eiendomsutvikler: OTIUM AS.