223989

55 leiligheter. Bjergsted i Stavanger. Indre selskap Sverdrup Plataa.
Totalinvestering 93 443 000. Eiendomsutvikler: OTIUM AS.