Kjøpt i 2016 for ombygging til vedlikeholdsanlegg for tunge kjøretøy. Beliggende i Regnbuen næringsområde på Langhus i Ski kommune. Ferdig ombygget i mars 2017. Går inn på 20 års barehouse leieavtale med statlig eid leietager.

SRI LOGO resized

s1 etter-1