Slalåm prosp.jpg

20 leiligheter i Løkkeveien, Bjergsted i Stavanger.

10 leiligheter  i Slalåmveien, Ullern i Oslo.

Totalinvestering NOK 107 991 000. Eiendomsutvikler: OTIUM AS.