Datterselskap av Stavanger Realinvest AS. Kjøpt i 2012. Bygningsmassen, oppført i 2009,  på totalt 4 806 kvm. inneholder 1 182 kvm. handel / lager og 3 623 kvm. kontor. God beliggenhet vegg i vegg med Hotel Scandic Stavanger Forus.

Forusveien 31 kontor as - Stavanger Realinvest