POINTER CORPORATE har mandat til å etablere logistikkanlegg i Osloregionen, som skal tjene som hovedlager for Truck & Trailer Industry AS, heleid datterselskap av VDL Groep, Nederland. Langsiktig leieavtale. Oppdraget går til Veidekke Eiendom AS. Entreprenør: Norske Stålbygg.  Lokasjon: Berghagan, Langhus. Antatt oppstart: Mai 2018. Ferdigstilles første halvår  2019.

Lenke til Truck & Trailer Industry AS:

https://tti.no/

Lenke til VDL GROEP:

http://www.vdlgroep.com/