Ganddal Eiendom AS - Stavanger Realinvest ASGodsterminal på Ganddal i Sandnes kommune. Oppført 2010.

13 087 kvm. tomt, Bygningsmasse 8 830 kvm., herav 622 kvm. kontor,

6 033 kvm. lager og 2 174 kvm fryselager.