Kontoreiendom i Bjødnabeen 4, Forus (tidligere Forusveien 31). Oppført i 2009.

Bygningsmasse 4806 kvm. hvorav 1 182 kvm handel og 3 623 kvm. kontor.