Stavanger Realinvest AS
Fabrikkveien 9,
4033 Stavanger

Kontakt: Terje Sætrevik, terje@strev.no +47 51 63 62 00


Stavanger Realinvest AS ble etablert i 2011 av Helge Johnsen. Selskapet består nå av 24 aksjonærer. Stavanger Realinvest AS bygger opp eiendomsportefølje hovedsakelig på Vestlandet i Stavanger – Forus – Sandnes området. Etter salg av eiendom i 2015, eier selskapet to næringseiendommer, en logistikkeiendom og en kontoreiendom. I tillegg har selskapet kjøpt en eiendom i Regnbuen næringsområde i Ski kommune. Eiendommen er under ombygging. Den er videresolgt og blir levert kjøper og langsiktig leietager ved ferdigstillelse i mars 2017.